10/10/2020

No space left on device

Vào một ngày làm việc đẹp trời, khi bạn đang phăm phăm lướt những ngón tay điêu luyện của mình […]
01/07/2020

Triển khai một ứng dụng Laravel với gitlab CI/CD

Khi tôi muốn triển khải cập nhật mới nhất lên VPS, tôi luôn luôn kết nối vào Server với SSH […]
14/12/2019

How do you use bcrypt for hashing passwords in PHP?

use password_hash() to create a bcrypt hash of any password: password_hash('yourPassword', PASSWORD_DEFAULT); use password_hash() to create a bcrypt hash of […]
15/06/2020

Sql căn bản – Sql là gì?

SQL là gì? SQL là viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. […]
01/09/2019

Lệnh docker căn bản

Lệnh xem tất cả các container đang hoạt động docker ps Lệnh xem tất cả các container không hoạt động […]
09/03/2020

Automatically Set the WordPress Image Title, Alt-Text & Other Meta

Chèn vào file function.php /* Automatically set the image Title, Alt-Text, Caption & Description upon upload --------------------------------------------------------------------------------------*/ add_action( 'add_attachment', 'my_set_image_meta_upon_image_upload' […]