Dịch vụ của chúng tôi

Khách hàng của chúng tôi

Dự án đã làm

Điểm tin nổi bật

11/06/2020

Theme wordpress – betheme bản chuẩn

Betheme version 1.6.2 https://github.com/Themes-wordpress-pub/betheme-version-1.6.2.git
09/03/2020

Automatically Set the WordPress Image Title, Alt-Text & Other Meta

Chèn vào file function.php /* Automatically set the image Title, Alt-Text, Caption & Description upon upload --------------------------------------------------------------------------------------*/ add_action( 'add_attachment', 'my_set_image_meta_upon_image_upload' ); function my_set_image_meta_upon_image_upload( $post_ID ) { […]
29/06/2020

Thêm swap cho vps linux

Create a Swap File sudo fallocate -l 1G /swapfile ls -lh /swapfile Output: -rw-r--r-- 1 root root 1.0G Apr 25 11:14 /swapfile Enabling the Swap File […]
01/07/2020

Triển khai một ứng dụng Laravel với gitlab CI/CD

Khi tôi muốn triển khải cập nhật mới nhất lên VPS, tôi luôn luôn kết nối vào Server với SSH và pull code từ project về, […]
25/06/2019

Hướng dẫn cài LEMP STACK cho laravel với docker-composer

Trước khi bắt đầu với bài viết này, mặc định chúng ta đã cài docker ở trong máy rồi nha 😀 1 Các services sẽ tạo: […]
20/06/2020

Cú pháp SQL cơ bản

ác lệnh trong SQL Các lệnh trong SQL được bắt đầu với bất cứ từ khóa nào trong SQL như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROR, […]