01/03/2019

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Linux

Cài đặt Docker nhanh qua script của Rancher: # Cài đặt docker version 18.06 curl https://releases.rancher.com/install-docker/18.06.sh | sh Kiểm tra version Docker hiện tại: sudo docker […]
04/08/2020

Stateless là gì? Stateful là gì?

Stateless Trong lập trình web, chúng ta có sự tương tác giữa client với server. Phần mềm gồm 2 thành phần chính: phần mềm và data. […]
01/07/2020

Triển khai một ứng dụng Laravel với gitlab CI/CD

Khi tôi muốn triển khải cập nhật mới nhất lên VPS, tôi luôn luôn kết nối vào Server với SSH và pull code từ project về, […]
11/06/2020

Bài thơ Lấy chồng chung

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, Chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Năm chừng mười hoạ hay chăng chớ, Một tháng đôi lần có […]
28/02/2019

Hướng dẫn sử dụng lệnh find trên teminal Linux

Bài viết này nhằm giúp quý khách có một cái nhìn tổng quát về lệnh find – một lệnh tìm kiếm khá hay và thường được […]
21/04/2020

Format number with Javascript

function formatNumber(num) { return num.toString().replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '$1,') } console.info(formatNumber(2665)) // 2,665 console.info(formatNumber(102665)) // 102,665 console.info(formatNumber(111102665)) // 111,102,665