30/04/2020

Cài đặt FFmpeg để chạy được PHP trên Ubuntu

Step 1 – Setup FFmpeg PPA FFmpeg 4 is the latest available version for installation on Ubuntu. To install the […]
20/06/2020

Cú pháp SQL cơ bản

ác lệnh trong SQL Các lệnh trong SQL được bắt đầu với bất cứ từ khóa nào trong SQL như […]
28/02/2019

Hướng dẫn sử dụng lệnh find trên teminal Linux

Bài viết này nhằm giúp quý khách có một cái nhìn tổng quát về lệnh find – một lệnh tìm […]
21/04/2020

Format number with Javascript

function formatNumber(num) { return num.toString().replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '$1,') } console.info(formatNumber(2665)) // 2,665 console.info(formatNumber(102665)) // 102,665 console.info(formatNumber(111102665)) // 111,102,665
19/09/2020

Tối ưu bài viết chuẩn SEO

Title SEO Độ dài: <65 ký tự  Ưu tiên từ khóa chính đứng đầu Title SEO Từ khóa chính xuất […]
08/08/2019

EE4 renew sll, update http to https

EE4 renew sll sudo ee site ssl-renew 24hdev.com EE4 update http to https ee site update 24hdev.com --ssl=le