Dịch vụ của chúng tôi

Khách hàng của chúng tôi

Dự án đã làm

Điểm tin nổi bật

01/09/2019

Lệnh docker căn bản

Lệnh xem tất cả các container đang hoạt động docker ps Lệnh xem tất cả các container không hoạt động docker ps -a Lệnh dừng 1 […]
08/12/2018

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng EasyEngine 3.5 trên vps ubuntu 16.04 full phpmyadmin – ftp – https

Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cài đặt một vps tự động chạy website wordpress dễ dàng, nhanh chóng bằng EasyEngine tất […]
01/07/2020

Triển khai một ứng dụng Laravel với gitlab CI/CD

Khi tôi muốn triển khải cập nhật mới nhất lên VPS, tôi luôn luôn kết nối vào Server với SSH và pull code từ project về, […]
16/06/2020

Database là gì?

Database là gì? Một Database (Cơ sở dữ liệu) là một tập hợp dữ liệu đã được tổ chức sắp xếp. Mục đích chính của Database […]
01/03/2019

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Linux

Cài đặt Docker nhanh qua script của Rancher: # Cài đặt docker version 18.06 curl https://releases.rancher.com/install-docker/18.06.sh | sh Kiểm tra version Docker hiện tại: sudo docker […]
21/04/2020

Format number with Javascript

function formatNumber(num) { return num.toString().replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '$1,') } console.info(formatNumber(2665)) // 2,665 console.info(formatNumber(102665)) // 102,665 console.info(formatNumber(111102665)) // 111,102,665