27/09/2021

DevOps roadmap

DepOps là gì? DevOps là một sự kết hợp của các nguyên lý, thực hành, quy trình và các tool giúp […]
19/06/2021

Disable quyền ghi file wordpress

define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true ); define( 'DISALLOW_FILE_MODS', true );
19/06/2021

Remove credentials from Git

git credential-manager uninstall
10/10/2020

No space left on device

Vào một ngày làm việc đẹp trời, khi bạn đang phăm phăm lướt những ngón tay điêu luyện của mình […]
19/09/2020

Tối ưu bài viết chuẩn SEO

Title SEO Độ dài: <65 ký tự  Ưu tiên từ khóa chính đứng đầu Title SEO Từ khóa chính xuất […]
04/08/2020

Stateless là gì? Stateful là gì?

Stateless Trong lập trình web, chúng ta có sự tương tác giữa client với server. Phần mềm gồm 2 thành […]