24/03/2022

Key cài đặt windows 10

Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77–7M9GH-8HVX7 Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6–6F4BT Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6–6F4BT Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD […]
27/09/2021

DevOps roadmap

DepOps là gì? DevOps là một sự kết hợp của các nguyên lý, thực hành, quy trình và các tool giúp […]
19/06/2021

Disable quyền ghi file wordpress

define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true ); define( 'DISALLOW_FILE_MODS', true );
19/06/2021

Remove credentials from Git

git credential-manager uninstall
10/10/2020

No space left on device

Vào một ngày làm việc đẹp trời, khi bạn đang phăm phăm lướt những ngón tay điêu luyện của mình […]
19/09/2020

Tối ưu bài viết chuẩn SEO

Title SEO Độ dài: <65 ký tự  Ưu tiên từ khóa chính đứng đầu Title SEO Từ khóa chính xuất […]