15/06/2020

Các khái niệm RDBMS căn bản trong SQL

RDBMS là gì? RDBMS là viết tắt của Relational Database Management System ((Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu […]
08/08/2019

EE4 renew sll, update http to https

EE4 renew sll sudo ee site ssl-renew 24hdev.com EE4 update http to https ee site update 24hdev.com --ssl=le
19/09/2020

Tối ưu bài viết chuẩn SEO

Title SEO Độ dài: <65 ký tự  Ưu tiên từ khóa chính đứng đầu Title SEO Từ khóa chính xuất […]
24/03/2022

Key cài đặt windows 10

Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77–7M9GH-8HVX7 Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6–6F4BT Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6–6F4BT Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD […]
02/09/2019

Fix EE4 ssl-renew bị lỗi

Vào đổi tên các file trong thư mục có đường dẫn /opt/easyengine/services/nginx-proxy/certs/ Sau đó chạy lệnh ee site ssl-renew domain.com
09/03/2020

Automatically Set the WordPress Image Title, Alt-Text & Other Meta

Chèn vào file function.php /* Automatically set the image Title, Alt-Text, Caption & Description upon upload --------------------------------------------------------------------------------------*/ add_action( 'add_attachment', 'my_set_image_meta_upon_image_upload' […]