30/04/2020

Cài đặt FFmpeg để chạy được PHP trên Ubuntu

Step 1 – Setup FFmpeg PPA FFmpeg 4 is the latest available version for installation on Ubuntu. To install the […]
19/06/2021

Remove credentials from Git

git credential-manager uninstall
21/04/2020

Format number with Javascript

function formatNumber(num) { return num.toString().replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, '$1,') } console.info(formatNumber(2665)) // 2,665 console.info(formatNumber(102665)) // 102,665 console.info(formatNumber(111102665)) // 111,102,665
10/10/2020

No space left on device

Vào một ngày làm việc đẹp trời, khi bạn đang phăm phăm lướt những ngón tay điêu luyện của mình […]
08/12/2018

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng EasyEngine 3.5 trên vps ubuntu 16.04 full phpmyadmin – ftp – https

Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cài đặt một vps tự động chạy website wordpress dễ […]
19/06/2021

Disable quyền ghi file wordpress

define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true ); define( 'DISALLOW_FILE_MODS', true );