11/06/2020

Hồ Xuân Hương – 胡春香

Hồ Xuân Hương 胡春香 (1772-1822) là một thi sĩ sống ở giai đoạn cuối thế kỷ XVIII và đầu thế […]
11/06/2020

Bài thơ Lấy chồng chung

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, Chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Năm chừng mười hoạ hay chăng […]
15/06/2020

Giải mã cảm xúc để sống hạnh phúc hơn

Sân hận là một đóa hoa đẹp, công nhận khi đi được 1/3 chặng đường, tôi mới hiểu được rằng […]