15/06/2020

Giải mã cảm xúc để sống hạnh phúc hơn

Sân hận là một đóa hoa đẹp, công nhận khi đi được 1/3 chặng đường, tôi mới hiểu được rằng làm chủ cảm xúc là như […]
11/06/2020

Bài thơ Lấy chồng chung

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, Chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Năm chừng mười hoạ hay chăng chớ, Một tháng đôi lần có […]
11/06/2020

Hồ Xuân Hương – 胡春香

Hồ Xuân Hương 胡春香 (1772-1822) là một thi sĩ sống ở giai đoạn cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, mà hành trạng hiện […]