Dịch vụ của chúng tôi

Khách hàng của chúng tôi

Dự án đã làm

Điểm tin nổi bật

22/06/2019

Tổng hợp các lệnh “df” kiểm tra dung lượng trên linux

Kiểm tra dung lượng ổ đĩa # df Kiểm tra tất cả dung lượng ổ đĩa đã sử dụng # df -a Kiểm tra dung lượng […]
10/10/2020

No space left on device

Vào một ngày làm việc đẹp trời, khi bạn đang phăm phăm lướt những ngón tay điêu luyện của mình trên bàn phím laptop với những […]
14/12/2019

How do you use bcrypt for hashing passwords in PHP?

use password_hash() to create a bcrypt hash of any password: password_hash('yourPassword', PASSWORD_DEFAULT); use password_hash() to create a bcrypt hash of any password with option: $options = […]
11/06/2020

Hồ Xuân Hương – 胡春香

Hồ Xuân Hương 胡春香 (1772-1822) là một thi sĩ sống ở giai đoạn cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, mà hành trạng hiện […]
09/03/2020

Automatically Set the WordPress Image Title, Alt-Text & Other Meta

Chèn vào file function.php /* Automatically set the image Title, Alt-Text, Caption & Description upon upload --------------------------------------------------------------------------------------*/ add_action( 'add_attachment', 'my_set_image_meta_upon_image_upload' ); function my_set_image_meta_upon_image_upload( $post_ID ) { […]
17/12/2019

Export databases with mysqldump and gzip file

mysqldump -u[dbuser] -p[dbpass] [dbname] | gzip > [dbname].sql.gz