15/06/2020

Giải mã cảm xúc để sống hạnh phúc hơn

Sân hận là một đóa hoa đẹp, công nhận khi đi được 1/3 chặng đường, tôi mới hiểu được rằng […]
04/08/2020

Stateless là gì? Stateful là gì?

Stateless Trong lập trình web, chúng ta có sự tương tác giữa client với server. Phần mềm gồm 2 thành […]
01/09/2019

Lệnh docker căn bản

Lệnh xem tất cả các container đang hoạt động docker ps Lệnh xem tất cả các container không hoạt động […]
11/06/2020

Hồ Xuân Hương – 胡春香

Hồ Xuân Hương 胡春香 (1772-1822) là một thi sĩ sống ở giai đoạn cuối thế kỷ XVIII và đầu thế […]
09/12/2019

Query mysql update home and siteurl table wp-option wordpress

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.oldurl.com', 'http://www.newurl.com') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl'; UPDATE wp_posts SET guid […]
20/06/2020

Cú pháp SQL cơ bản

ác lệnh trong SQL Các lệnh trong SQL được bắt đầu với bất cứ từ khóa nào trong SQL như […]